Spevnenie pôdy s priepustnosťou vody sa oplatí ekologicky aj ekonomicky.

Chráňme udržateľné plochy a súčasne ich využívajme.

Pretekajúce drenáže, zatopené centrá miest a drahé opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody v minulosti dokázali, že spevnenie pôdy bez jej uzavretia nie je iba módny trend, ale nevyhnutný krok.

Predovšetkým vnútri našich miest a dopravných plôch je neuzavretá spevnená plocha efektívnym krokom ku zníženiu ekologických a hospodárskych dôsledkov prudkých zrážok alebo vysokých teplôt.

Prirodzená pôda.

V tomto životnom prostredí sa môže dážď bez prekážok vsakovať, filtruje sa cez pôdu a dosahuje do spodných vôd. Táto pôda môže pohltiť až 200 litrov dažďovej vody na meter štvorcový a preniknúť do hĺbky jedného metra

Potom dôjde k tzv. evaporácii, odparovaniu na voľných plochách. Tento proces predstavuje prirodzený kolobeh vody.

Možnosť premeny a udržateľnosti.

Pretože pôda môže pri veľkom množstve zrážok pohltiť veľa dažďovej vody, znižuje tak podstatne odtok vody z povrchu a riziko povodní.
Cieľom musí byť udržanie pôdy s možnosťou veľkého zadržania vody. Znižuje sa tak kulminácia povodní v odpadkových tokoch, uľavuje sa povrchovému odvodňovaniu. Práve v rastúcich obytných oblastiach, ktoré nemôžu rozširovať stavajúci odvodňovací systém, je odľahčenie pomocou nezapečatenej pôdy prvou voľbou. V tejto súvislosti hovoríme taktiež o meste ako špongii.
Vsakuje vodu a s oneskorením ju vydáva späť. Tieto opatrenia v modernom plánovaní miest znižujú riziká silných dažďov a záplav. Starajú sa o to, aby sa zrážky vsakovali tam, kde spadli. Hovoríme o decentralizovanom managemente dažďovej vody, príp. prevencii záplav.

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám a my s Vami radi skonzultujeme možnosti. Radi pre Vás pripravíme nezáväznú ponuku priamo na mieru.

Produkty
Služby
Kontakt