Realizácia ciest a komunikácii s prenikaním vody.

Príjazdy bez vody a vyjazdených stop…

Mimo parkoviska s presakom dažďovej vody se ponúkaju komunikácie a príjazdové cesty ako ideálne stavby pre technológiu umožňujúcu prirodzené vsakovanie. Časté používanie a namáhanie vedú k poškodeniu vrchnej vrstvy, ktorá je viditeľná ako vyjazdené  stopy alebo kaluže.

S našou zatrávňovacou dlažbou je možné tieto oblasti stabilne spevniť a znížiť tak náklady na opakovanú renováciu. S produktmi ECORASTER sa dá vyhovieť každodenným nárokom na cesty a príjazdové cesty.

Jedno z nejobľúbenejších uplatnení po celom svete.

S rôznými možnosťami výplní a kombinácii E50 a Bloxx máte k dispozícii širokú ponuku výberu. Vďaka příslušenstvu, ako sú oblúkové prvky, uhlové prvky a značenie, sa dá prispôsobiť mnoho projektov požiadavkám s ľahkou realizáciou.

Vďaka certifikácii OECD nestojí nič v ceste ani pokládke v ekologický chránených oblastiach.

Doporučenie produktov pre príjazdové cesty a cesty

Naše referencie

POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám a my s Vámi radi skonzultujeme možnosti. Radi pre Vás pripravíme nezáväznú ponuku priamo na mieru.

PODLOŽÍ
VÝPLNĚ
Kontakt